[1]
Zhenhui, Z. 2021. Literatura polska w Chinach i wymiana kulturalna między Polską a Chinami. Zapiski tłumacza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 40 (wrz. 2021), 221–227. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.9.