[1]
Kącka, E. 2023. Światopogląd jako styl. „Klucze Piotrowe” Rogera Peyrefitte’a w przekładzie Hanny Szumańskiej-Grossowej jako ogniwo tradycji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 43 (luty 2023), 13–26. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.2.