[1]
Maleszyńska, J. 2023. Arcydzieła francuskiej mediewistyki. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 43 (luty 2023), 43–56. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.4.