[1]
Mitzner, P. 2023. Czego nie wiemy o Hannie Szumańskiej-Wertheimowej? Wydawnictwo (in spe) „Wisła” 1943–1944. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 43 (luty 2023), 57–62. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.5.