[1]
Nowak, M. 2023. Angielskie strofy i polska lutnia. O przekładach „Melodii hebrajskich” George’a Gordona Byrona pióra Antoniego Edwarda Odyńca. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 43 (luty 2023), 81–110. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.8.