[1]
Górecki, P. 2023. „Tylko zdechlaki nie lubią żuru”. Studium męskiej przemocy w „Gnoju” Wojciecha Kuczoka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 43 (luty 2023), 111–130. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.9.