[1]
Bourkane, M. 2023. Reymont na Balu Prasy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 43 (luty 2023), 133–138. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.10.