[1]
Marzec, L. 2016. Nieufny i oburzeni. Polemiki wokół Szeptem Kazimiery Iłłakowiczówny. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 26 (mar. 2016), 109–130. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.5.