[1]
Utkowska, B. 2016. Anna versus Xenia. Pułapki biograficznej lektury Zamieci Stefana Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 27 (lis. 2016), 21-36. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.1.