[1]
Flis-Czerniak, E. 2016. Między Wallenrodem a Irydionem. Rzecz o Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 27 (lis. 2016), 139–164. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.7.