[1]
Panek, S. 2016. „Wzruszenie trwalsze niż ściany gmachów obróconych w gruz”. Między tradycją a nowoczesnością: Irzykowski wobec Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 27 (lis. 2016), 283-308. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.14.