[1]
Brzostek, D. 2017. Przyszłość nauki, przyszłość uniwersytetu. Fantastycznonaukowe prognozy zaniku wiedzy naukowej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 28 (luty 2017), 13–33. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.1.