[1]
Lemann, N. 2017. Historie alternatywne − pomiędzy pisarstwem historycznym a fantastycznym, czyli czasem tertium est datur…. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 28 (luty 2017), 77–100. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.4.