[1]
Brzóstowicz-Klajn, M. 2017. Fantastyka i temat Holokaustu. Między wątpliwościami a funkcjonalnością konwencji fantastycznych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 28 (luty 2017), 101–119. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.5.