[1]
Nowakowski, J. 2017. Filmowe dybuki: od żydowskiej legendy do polskiego koszmaru sennego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 28 (luty 2017), 231–247. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.12.