[1]
Chomiszczak, T. 2017. „Nic dobrego”? Kilka uwag o próbach prozatorskich Zdzisława Beksińskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 28 (luty 2017), 273–280. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.14.