[1]
Trojanowiczowa, Z. i Ratajczak, W. 2017. Wokół książki Poznański Czerwiec 1956. Z profesor Zofią Trojanowiczową rozmawia Wiesław Ratajczak. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 29 (mar. 2017), 199-209. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.13.