[1]
Czyżak, A. 2017. Polacy i Węgrzy – meandry zbiorowej pamięci. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 29 (mar. 2017), 261–270. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.17.