[1]
Grądziel-Wójcik, J. 2017. Poetyki i lektury momentalne. Między materią a metafizyką, czyli o paronomazji na przykładzie poezji kobiet. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 30 (wrz. 2017), 89–105. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.5.