[1]
Jarzyna, A. 2017. Wprowadzenie do post-koiné: nieantropocentryczne języki poezji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 30 (wrz. 2017), 107–139. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.6.