[1]
Warkocki, B. 2017. Zbrodnia inkorporowana. O konwencji „paranoicznego gotyku” w Zbrodni z premedytacją Witolda Gombrowicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 30 (wrz. 2017), 237–258. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.11.