(1)
Wyka, M.; Szumna, M.; Chmurski, M. Trzy głosy O książce Włodzimierza Boleckiego Modalności Modernizmu. 10.14746/pspsl 2014, 309-318.