(1)
Sierotowicz, T. Schyłek Metafory. Rzecz O księdze Natury. 10.14746/pspsl 2018, 47-70.