(1)
Miazek-Męczyńska, M. Nauka W służbie Wiary, Czyli Ile można zdziałać Ad Maiorem Dei Gloriam. O Wydanych I Niewydanych Pracach Naukowych Michała Boyma SI. 10.14746/pspsl 2018, 147-166.