(1)
Raubo, G. „Perspektywy gwiazdarskie”. Lunety W Literaturze I piśmiennictwie Naukowym Polskiego Baroku. 10.14746/pspsl 2018, 213-251.