(1)
Marzec, L. Kazimiera Iłłakowiczówna Mniej więcej Znana. 10.14746/pspsl 2018, 75-94.