(1)
Łuszczykiewicz, P. Seks, taśmy I Statusy Facebooka. O Poezji Katarzyny Fetlińskiej. 10.14746/pspsl 2018, 203-216.