(1)
Rajewska, E. Tłumaczki Chleb Powszedni. Ludmiła Marjańska I Mary Swann. 10.14746/pspsl 2018, 291-307.