(1)
Grodecka, A. Aposiopesis Albo Figury myśli W Dobie ucieleśnionego umysłu. 10.14746/pspsl 2019, 87-105.