(1)
Kasper, J. Od Wydarzenia Katastrofy Do kata/Stroficznego Czytania. Poezja Charles’a Baudelaire’a W Relacji Jorge’a Semprúna L’écriture Ou La Vie. 10.14746/pspsl 2015, 309-329.