(1)
Czyżak, A. Biografie Polsko-żydowskie I żydowsko-Polskie: Rekonesans Ponawiany. 10.14746/pspsl 2013, 157-172.