(1)
Czwordon, P. Imperatyw, Ironia I Przemyt Wierzbowych Gruszek. Notatki O Wierszu Do Jeruszalaim Jerzego Ficowskiego. 10.14746/pspsl 2009, 179-189.