(1)
Bill, S. S. Miłosz W Dialogu Z Literackim Centrum świata. 10.14746/pspsl 2012, 137-148.