(1)
Nawrot, J. Przyjaźń Domaga Się Rezygnacji. Kilka aspektów Relacji między przyjaciółmi Poruszonych W Biblii. 10.14746/pspsl 2010, 11-31.