(1)
Kuczyńska-Koschany, K. Gest pośmiertnego Pisania I Inne „gesta” Poetyckie (Verlaine, Rimbaud). 10.14746/pspsl 2010, 43-65.