(1)
Kowalczuk, U. Wartościowanie Poezji W Zarysie Literatury Polskiej Z Ostatnich Lat Szesnastu Piotra Chmielowskiego. Kilka punktów Widzenia. 10.14746/pspsl 2012, 61-74.