(1)
Ratajczak, W. Piotra Chmielowskiego Argumenty Przeciw Poetom I Poezji (w Zarysie Literatury Z Ostatnich Lat Szesnastu). 10.14746/pspsl 2012, 75-84.