(1)
Zajkowska, J. Piotr Chmielowski O Wiktorze Gomulickim – Na Podstawie Kolejnych Wydań Zarysu Literatury Polskiej I Innych Wypowiedzi Krytyka. 10.14746/pspsl 2012, 109-123.