(1)
Jaworski, M. Kłopotliwe Spotkanie (Ziemia Adama Wiedemanna). 10.14746/pspsl 2012, 233-240.