(1)
Czabanowska-Wróbel, A. Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O Mojej Matce. 10.14746/pspsl 2012, 241-253.