(1)
Sośnicki, D. Strata, tęsknota, ciekawość. 10.14746/pspsl 2011, 213-221.