(1)
Krupiński, P. Świat Metafor Owadzich W Dziennikach Czasu Wojny Zofii Nałkowskiej. 10.14746/pspsl 2013, 123-146.