(1)
Wanicka, M. . Czytać między przekładami. Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima W języku włoskim. 10.14746/pspsl 2020, 251-268.