(1)
Bagłajewski, A. . Romantyzm Polityczny Jarosława Jakubowskiego Albo Przepisywanie Dziadów (na Prawicy). 10.14746/pspsl 2021, 297-323.