(1)
Zhenhui, Z. . Literatura Polska W Chinach I Wymiana Kulturalna między Polską a Chinami. Zapiski tłumacza. 10.14746/pspsl 2021, 221-227.