(1)
Sobieraj, T. O Dynamice I Opozycjach XIX-Wiecznej Kultury: Recenzja książki Sabiny Brzozowskiej [2018] Pt. W Zwierciadle Idei. Literatura Młodej Polski – Konteksty. 10.14746/pspsl 2021, 279-292.