(1)
Kącka, E. Światopogląd Jako Styl. „Klucze Piotrowe” Rogera Peyrefitte’a W przekładzie Hanny Szumańskiej-Grossowej Jako Ogniwo Tradycji. 10.14746/pspsl 2023, 13-26.