(1)
Nowak, M. Angielskie Strofy I Polska Lutnia. O przekładach „Melodii hebrajskich” George’a Gordona Byrona pióra Antoniego Edwarda Odyńca. 10.14746/pspsl 2023, 81-110.