(1)
Marzec, L. Nieufny I Oburzeni. Polemiki wokół Szeptem Kazimiery Iłłakowiczówny. 10.14746/pspsl 2016, 109-130.