(1)
Lemann, N. Historie Alternatywne − pomiędzy Pisarstwem Historycznym a Fantastycznym, Czyli Czasem Tertium Est datur…. 10.14746/pspsl 2017, 77-100.